PENGAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

Monday, 12 November 2012

ABU ADA AYAM - LAGU FONIK BACALAH ANAKKU


http://www.youtube.com/watch?v=Q8b_7jEhIDg
BUKU LATIHAN TAHUN 1

https://docs.google.com/present/view?id=0AdPq_JHOsvtIZGd4ZmRkcDRfNHM1a2Y2d2Ru&pli=1

LATIHAN KATA HUBUNG


BM Tahun 3 - Latihan Kata Hubung

Isi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai. (14%)


kerana             sementara       sambil              tetapi               lalu                 agar                sejak


1.      Syakifi berdiri ________________ menjawab soalan yang diberikan oleh Cikgu Wong.
2.      Ibu mencedok sambal _____________________ abang membungkus nasi lemak.
3.      William mandi _______________ menyanyi di dalam bilik air.
4.      Natasha suka makan ayam goring __________________ tidak suka makan sayur.
5.      Lily sangat sedih _____________ kucing kesayangannya dilanggar oleh kereta.
6.      Kita mestilah mejaga kebersihan ____________ kesihatan kita terjamin.
7.      Encik Steven cacat penglihatan ______________ terlibat dalam kemalangan.

Jawapan : 1. lalu, 2. sementara, 3. sambil, 4. tetapi, 5. kerana, 6. agar, 7. sejak